Добре дошли в сайта на РЕКО ПАК АД

„Реко Пак” АД с разрешение № Оп-06-00/17.01.2005 г. е учредено през месец ноември 2004 г., за да изпълни изискванията на екологичното законодателство, произтичащо от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) обн. в ДВ бр.86/2003 г.

Чрез своята дейност дружеството има за цел да си сътрудничи както с фирмите вносители и производители, дължащи продуктова такса и пускащи на българския пазар опаковани стоки, така и с българските общини и Министерството на околната среда и водитe (MOCВ) във връзка със синхронизирането на екологичната политика с европейското законодателство и предстоящото ни влизане в ЕС.СЪБИТИЯ

12.01.2011г.
  • Решение №446/11.01.2011 г. на Върховен административен съд Виж пълния текст...
  • 29.06.2010г.
  • Годишен отчет 2009г - "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
  • 21.05.2010г.
  • Пресконференция на "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
  • 20.05.2010г.
  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! Уважаеми членове,"Реко Пак" АД обжалва пред Върховния административен съд Заповед №438/05.05.2010 г. Виж пълния текст...